Therapie bij werk- en gezondheidsproblemen

“Iedere grens die je durft te blijven stellen, brengt je dichter bij je zelf”.