Therapie bij Depressie en Somberheid

“Het probleem is vaak niet wat je ziet, maar hoe je ernaar kijkt.”