Therapie bij Depressiviteit

“Het probleem is vaak niet wat je ziet, maar hoe je ernaar kijkt.”